03/12/09
TORTA TAT-TAMAL U :EW}

Ingredjenti:
G[all-g[a;ina
450 g Dqiq plain
Qoxra ta'larin;a ma[kuka
Niskata mel[
225 g Butir m[ux miela[
2 mg[aref }ejt vegetali
6 mg[aref Zokkor
2 ku//arini Essenza tal-vanilla
Ilma kiesa[ biex tg[aqqad

G[all-mili
2 pakketti ta’250 g tamal ta/-/appa
Meraq ta’ 6 larin;iet kbar
200 g :ew] ming[ajr qoxra u mqatta'
Icing sugar biex i]]ejjen
Madwar 9 ;ew]iet ming[ajr qoxra biex i]]ejjen
TORTA TA-TAMAL U GEWZ

Metodu:
Il-metodi tar-ri//etti ta'Peter jinstabu fil-ktieb 'Cooking with Peter'.

 
 

 

   
 

Lura ghal pagni tar-ricetti ta' Peter