08/10/09
PUDINA TAL-{OB} A LA MALTIJA

Ingredjenti:
{obza kbira ta’Malta ta’madwar 800 g
60 g Butir m[ux miela[
100 g Zokkor
4 Bajdiet m[abbtin [afif
100 g Konfettura mqatta'
100 g ?irasa
Qoxra ta’laringa ma[kuka
Qoxra ta’lummijja ma[kuka
100 g }bib
200 g Sultana
5 mg[aref Kokotina
150 g :ellewz ming[ajr g[adma
Nofs ku//arina noce moscata ma[kuka
Ku//arina mixed spice
4 kuccarini Essenza tal-vanilla
400 ml {alib frisk
Ku//arina u nofs baking powder


PUDINA TAL-HOBZ A LA MALTIJA

Metodu:
Il-metodi tar-ri//etti ta'Peter jinstabu fil-ktieb 'Cooking with Peter'

 
 

 

   
 

Lura ghal pagni tar-ricetti ta' Peter